dissabte, 27 d’abril de 2013

Associació i Rotació de cultius


CULTIUS ASSOCIATS

La plantació en companyia és la sembra o plantació de dues o més espècies vegetals molt properes entre si, de tal manera que una o ambdues poden obtenir beneficis (a través de l’absorció de nutrients o de canvis en el medi ambient) tals com la millora de la productivitat, control de plagues, la prevenció de malalties o adquirir un millor sabor. Això és sovint, però no exclusivament, comportament simbiòtic, el més citat és el de blat de moro i les mongetes (les mongetes capturen nitrogen i a canvi grimpen per la tija del blat de moro).

• La millora en el creixement o el sabor es deu probablement a la planta de companyia afegint certs micronutrientes, o al fet que les arrels poden acollir microorganismes com els fongs micorrícicos, que milloren la seva assimilació. En el cas de les lleguminosas, fixen el nitrogen.

• De vegades és el fullatge o flors aromàtics de la planta de companyia que dissuadeix a les plagues, per exemple: rude (Ruta graveolens), coriandre (Coriandrum sativum) o ajenjo (Artemisia absinthium) en el jardí.

• De la mateixa manera, algunes plantes traspuen químics protectors anomenats aleloquímics de les seves arrels o fullatge que poden ser tòxics per a altres plantes o microorganismes. Això es coneix com alelopatía – els efectes químics directes o indirectes d’una planta sobre la germinació o el desenvolupament de les plantes veïnes. Els productes químics també poden inhibir la germinació de les llavors, per exemple això ocorre sota la copa de moltes plantes, sobretot en boscos de pins, xiprers i eucaliptus, on el sòl es manté relativament net de plantes competidores, fins i tot on la llum pot passar, les restes en descomposició dels arbres alliberen els compostos inhibidors (fer un cop d’ull en l’els boscos d’eucaliptus).
La Damasquina (Tagetes patula) excreta una substància anomenada alfa- terthienyl que ajuda a suprimir 14 gèneres de nematodes paràsits de plantes (d’aquí els tenim en el jardí), s’han utilitzat per a aquest propòsit en l’Índia durant centenars d’anys. Un altre exemple és la veza vellosa (Vicia villosa Roth) com a cultiu de farratge, que poden suprimir les males herbes per la producció de cianamida i s’utilitza en els arrossars i horts a Japó.

• Les plantes altes poden donar recer a les de menor creixement i crear un microclima que els permet prosperar en llocs en els quals normalment no poden créixer per exemple, la tècnica de Tres Germanes desenvolupat pels nadius nord-americans (jueves i blat de moro donant ombra a les carabasses). Això també pot protegir-les de les plagues.

• Control de plagues; insectes beneficiosos poden ser atrets a un àrea de cultiu mitjançant la plantació propera d’alguna cosa que utilitzen com a aliment o també mantenint tanques al voltant de l’hort que poden albergar insectes (especialment important per mantenir les poblacions d’insectes benèfics a l’àrea quan baixen la seva fonts d’alimentació). En el jardí tenim una tanca verda a la base dels arbres ribereños, i usem Damasquina (Tagetes patula) i fonoll (Foeniculum vulgare) específicament per atreure a una varietat d’insectes beneficiosos, en general pel nèctar que produeixen (en un dia d’estiu Vaig explicar 15 insectes diferents en una planta del fonoll, alguns depredadors i algunes plagues o millor dit preses!). Per exemple, la Damasquina (Tagetes patula) espanta als pugons i la mosca blanca. Contribueixen al control de plagues en tres formes, la primera és la seva olor, que és un element dissuasori per a la mosca blanca, les seves arrels també traspuen químics alelopátics (vegeu més amunt) i finalment atreure a les marietes, els sírfids i les micro vespes (s’alimenten del seu nèctar), que són predadors dels petits insectes, en particular, els áfids o les seves larves.


A huertocity.com podeu consultar una completa taula d'associació de cultius:
(cliqueu sobre la imatge següent)


I si preferiu una versió més resumida i en català aquí teniu les taules que ens ofereix  La barraca de l' hortela/na

                                   Taula I
Taula II                                                                                


             També la web de Sergi Caballero en ofereix una magnífic article sobre aquest tema

                  Associació Precolombina: blat de moro - mongetes - carbasses


                 Associació de porros - pastanagues - clavells moros

                              associació de bledes - mostassa - cols - porros


I si encara voleu una mica més de teòria , aquest article de Pilar Martínez

La asociación de cultivos, cultivo múltiple o sistemas de policultivo (M.A. Altieri, 1983) son sistemas en los cuales se plantan especies de vegetales con suficiente proximidad espacial para dar como resultado una competencia inter-específica y/o complementación.

Esta interacciones pueden tener efectos inhibidores o estimulantes en los rendimientos, y en consecuencia los policultivos se pueden clasificar como sigue (Hart 1974)

Policultivo comensalístico: interacción entre las especies de cultivo con un efecto positivo neto sobre una especie y ninguna sobre la otra.

Policultivo amensalístico: la interacción entre las especies de cultivos tiene un efecto negativo en una especie y ningún efecto observable en la otra. Por ejemplo: plantas anuales intercaladas entre plantas perennes.

Policultivo monopolístico: la interacción entre las especies de cultivos tiene un efecto positivo neto en una especie y un efecto negativo neto en la otra. Por ejemplo, el uso de cultivos de cobertera en huertos.

Policultivos inhibitorios: la interacción entre los cultivos tiene un efecto negativo neto sobre todas las especies. Por ejemplo el cultivo intercalado que involucra a la caña de azúcar.
Las ventajas de la Asociación correcta de cultivos
Por una parte influye sobre la dinámica de las poblaciones de insectos-plaga que generalmente provocan menos daños a los cultivos y, por otra, la supresión de hierbas adventicias molestas debido al sombreamiento, alelopatía, etc. y un mejor uso de los nutrientes del suelo con el consiguiente mejoramiento de la productividad por unidad de superficie.

Ejemplos de asociación de cultivos: existen diferentes asociaciones de cultivos siendo algunas desfavorables o no recomendables y otras favorables:


Asociación de Cultivos más favorables

Gramínea-leguminosa: aprovechando la fijación de nitrógeno atmosférico por parte de las leguminosas. Se utiliza para la implantación de pastizales y praderas, con la asociación de gramíneas (vallico, festuca, fleo, dáctilo, etc.) y leguminosas (trébol, esparceta, alfalfa, veza, etc.) Para abono verde, mezclando gramíneas (centeno, avena, vallico) con leguminosas (veza, guisante, haba, trébol) En cultivos hortícolas.

Maíz y judía: cuando se asocian estos cultivos, el maíz hace de tutor, las judías se siembran cuando éste tenga 20 cm de altura.
En Sudamérica los indígenas incluyen una tercera planta a la asociación, la calabaza, beneficiándose ésta del sombreado y favoreciendo a la asociación al cubrir el suelo horizontalmente.

Leguminosas y otras familias: guisantes, judías o habas con coles o zanahorias en hileras alternas. Parece que la cebolla y el ajo se asocian mal con las leguminosas.


Otras asociaciones posibles

Es posible asociar hortalizas con diferente velocidad de crecimiento para obtener una mayor productividad, algunas de estas asociaciones que dan un buen resultado son:

Rábanos, lechugas y zanahorias: sembrar tres hileras de rábanos o de lechugas entre cada dos hileras de zanahorias.

De coles con lechugas: entre cada dos hileras de coles una hilera de lechugas y, dentro de las hileras de coles, una lechuga entre cada dos coles.

De zanahorias y nabos: los sembramos en hileras alternas; los nabos son cosechados antes de que las zanahorias hayan alcanzado su pleno desarrollo.
Judía de enrame y pepino: una hilera de pepinos entre las dos hileras de judías (80 cm de separación).

Chirivía y escarola: plantarlas en hileras alternas dado que la primera tiene raíces pivotantes y la escarola poco profundas.

Zanahoria y puerro: eficaz para repeler a la mosca de la zanahoria y la del puerro. Una hilera de rábano entre cada dos de zanahoria; los puerros se plantarán en el lugar de los rábanos ya recolectados (en zanahoria de primavera) En zanahoria de invierno se alternarán dos hileras de zanahoria con dos de puerros.

Zanahoria y cebolla: tres hileras de cebolla y dos de zanahoria (25 cm entre hilera)
Tomate y cebolla: se plantarán en primavera las cebollas en un campo preparado para acoger al tomate, éste en hilera y a cada lado de la hilera de cebollas (a 35 - 40 cm).

Espinaca de primavera con apio: las espinacas se siembran en marzo, los apios en mayo en una hilera entre cada dos de espinacas.

Cebolla y fresas o achicoria y fresa: en hileras alternas.

Uno de los efectos positivos de la asociación de cultivos es que minimizan los brotes de enfermedades y plagas, así algunos autores como Altieri y Letourneau identifican ciertos policultivos con la plaga o enfermedad regulada así como el factor involucrado en ese efecto.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada