dissabte, 11 de juliol de 2015

Estratègies i trucs en el maneig de les plagues


Deixeu  acabar el cicle d'algunes plantes.

En l'agricultura tradicional la terra sempre ha de quedar lliure de qualsevol branquilló abans de tornar a plantar, això complementat pel remoure constant de la capa més externa de sòl configura l'estat òptim del terreny pel pagés tradicional. Per la previsió de plagues s'utilitza abundant material químic que augment en potència quan la plaga ja està infectant els cultius. D'aquest esquema mental "tradicional" ja hem parlat en altres aportacions d'aquest blog.

En Permacultura on es té una visió més flexible de la convivència entre cultius i de com es protegeixen mútuament, cal subratllar la importància de les estratègies per augmentar significativament els enemics naturals i que ells sigui els que agafin la "responsabilitat" d'eliminar o minimitzar la plaga en qüestió.

De l'observació sistemàtica dels cultius es percebeix el paper fonamental de mantenir alguns exemplars de diferents cultius fins que acaben el seu cicle, permetent que en la seva fase final siguin atacats per pulgons o fongs que automàticament creen les condicions per permetre un paral.lel augment de per exemple , diferents tipus de marietes.

Proveu-ho, deixeu alguna de les bledes, mostasses, camamilles, carbassons ... siguin colonitzats per àfids o fongs i veureu la resposta a mig termini dels seus depredadors i com aquest efecte positiu es generalitza a la resta de cultius que en aquell moment tingueu en fase de creixement.

                        Durant la fase de larva la marieta és especialment voraç
       


                                                   Enciam roure                                    Marieta de 7 punts en estat adult.

                                   Damunt el paper ous de marieta a punt
                                   d'eclosionar, prop del àfids que seran el
                                   seu aliment

                                     col


                                         Mostassa vermella